Oferuję

Wizualizacja projektu LM06821, prefabrykaty

 • Adaptacje projektów typowych,
 • Wizualizacja budynku na potrzeby Inwestora,
 • Pomoc w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę,
 • Nadzór i kierowanie inwestycjami budowlanymi,
 • Projekty indywidualne domów jedno- i wielorodzinnych, hal, zakładów produkcyjnych i usługowych, biur, pensjonatów, obiektów agroturystycznych,
 • Projekty inwentaryzacji oraz ocena stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót,
 • Doradztwo

Adaptacja gotowych projektów

Adaptacje gotowych projektów budowlanych do warunków zabudowy, projekty budowlaneAdaptacja składa się z dwóch części - obowiązkowej i dodatkowej. W części obowiązkowej, realizuję to wszystko, co jest wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę, czyli:

 

 • przejęcia funkcji głównego projektanta budynku,

 • dostosowanie zakupionego projektu do "Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu". W przypadku braku "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" do wypisu i wyrysu z "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego",

 • dostosowanie projektu do stref obciążeń konstrukcyjnych zgodnie z aktualnymi normami (projekt typowy zaprojektowany przed 2006 rokiem (zmiana normy obciążeniem śniegiem) oraz przed 2009 (zmiana normy obciążeniem wiatrem) projektant musi uwzględnić nowe współczynniki normowe w obliczeniach konstrukcyjnych)

  Od dnia 31 marca 2010 r. Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, są zastąpione odpowiednimi EUROKODAMI, ale do czasu gdy Eurokody nie będą kompletne, to zarówno normy aktualne (Eurokody), jak i wycofane (PN-B), mogą być - w zależności od decyzji projektanta - podstawą wykonania projektu budowlanego budynku.

  Stosowanie Eurokodów w projektowaniu budynków,

 • sporządzenie projektu zagospodarowania działki - z naniesionym projektowanym budynkiem na mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych.

W części dodatkowej znajduje się dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb
i pomysłów Inwestora. Na te zmiany potrzebna jest zgoda autora projektu.

Nadzór i kierowanie inwestycjami budowlanymi

Nadzór, Kierownik budowy
 • nadzór budowlany,

 • wykonywanie funkcji kierownika budowy,

 • doradztwo budowlane,

 • doradztwo przy odbiorach budowlanych,

 • przeglądy okresowe budynków
  i budowli,

 • wypełnianie i uzupełnienia książek obiektów budowlanych,

Inne prace

Kosztorys inwestorski

 • kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienny
  i powykonawczy,
 • rysowanie w Cad-zie 2D i 3D,
 • przerysowanie zeskanowanych rysunków do AutoCada,
 • inwentaryzacja domów, mieszkań, obiektów technicznych, magazynów i sklepów (wraz z infrastrukturą),
 • pomoc w pisaniu w MS Excel i w Wordzie,

Adres kontaktowy

 • Obszar dzałalnosci Poznań i okolice
 • powiat poznański
 • gmina Buk
 • gmina Komorniki
 • gmina Dopiewo
 • tel. 693 276 014
Jeśli chcesz,
wyślij do mnie e-mail