Coś o mnie

Urodziłem się w Buku 2 grudnia 1975 roku. W 1991 roku rozpocząłem naukę w Technikum Budowlanym nr 1 przy ul. Rybaki 17 (teraz Technikum Budowlane im. Wł. Andersa, www.zsb1.poznan.pl).

Nauczyłem się tam jak rysować i prowadzić analizę statyczno-wytrzymałościowe dla drobnych elementów tj. belka, słup czy kratownica. Technikum dało mi podstawy do dalszej nauki. Praktykę budowlaną potrzebną do zaliczenia w technikum, odbyłem w Spółdzielni Mieszkaniowej w Niepruszewie (www.sm-niepruszewo.home.pl).

W 1996 roku zakończyłem Technikum z wynikiem ogólnie dobrym, temat pracy dyplomowej "Kosztorys inwestorski dla budynku bliźniaczego B-0257".

W roku 1997 rozpocząłem studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej (www.put.poznan.pl), na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek Budownictwo w zakresie Technologii i Organizacji Budownictwa. Studia inżynierskie ukończyłem w lutym 2001 roku, temat pracy inżynierskiej "Dokumentacja fazy przedinwestycyjnej dla zespołu budynków mieszkalnych na osiedlu Arkadia przy ul.Krauthofera 18 w Poznaniu".

Studia uzupełniające magisterskie 1,5-letnie rozpocząłem w 2002 roku. Temat pracy magisterskiej "Nowe tendencje w projektowaniu, wytwarzaniu i montażu prefabrykatów betonowych".

Od maja 2001 do lutego 2014 roku pracowałem w biurze projektowym Bartels Polska Sp. z o.o. www.bartels-global.com/pl; www.bartels.nl (wcześniej Projekta). Zajmowałem się projektami wykonawczymi konstrukcji monolitycznej
i prefabrykowanej.

Od marca 2014 roku pracuję w biurze projektowym Easy Project Sp. z o.o. easyproject.net.pl jako Kierownik Budowy, projektant konstrukcji oraz kosztorysant prac ogólnobudowlanych.

Adres kontaktowy

  • Obszar dzałalnosci Poznań i okolice
  • (Buk, Niepruszewo)
  • tel. 693 276 014
Jeśli chcesz,
wyślij do mnie e-mail